Parkmanagement uwlogo

 

John Hommersom RSE is vanaf 2009 uw parkmanager voor de Campus en het naastgelegen Plein Westermaat.

John heeft bij diverse organisaties op het gebied van facilitaire diensten, beveiliging (© Register Security Expert) , gebouw- en terreinbeheer een ruime ervaring opgedaan om al deze facetten te kunnen beheersen. 

Parkmanagement is verantwoordelijk voor de coördinatie van het Basispakket, bestaande uit: Terreinonderhoud incl. de private kavels, Beveiliging, Afvalmanagement en Bewegwijzering. Verder is hij belast met de naleving van de afspraken uit het Beeldkwaliteitsplan, zoals reclameuitingen, parkeren en aanpassingen in de openbare en/of mandelige ruimte. 

Als optionele taak ontzorgt parkmanagement de bedrijven bij het contractbeheer van energie-inkoop, schoonmaak/glasbewassing, interne beveiligingsmaatregelen. Een gratis facility-scan kan snel duidelijkheid brengen of diensten marktconform worden aangeboden c.q. uitgevoerd.

Voor de uitvoering van de optionele taken hanteert parkmanagement een opslag op de inkooptarieven, waarbij nog steeds sprake is van een inkoopvoordeel voor bedrijven.

Parkmanagement is een duurzaamheidmaatregel die moet leiden tot een aanvaardbare uitstraling van de bedrijfsomgeving voor de langere termijn; hierbij worden hoge kosten voor revitalisering uitgespaard. Dit wordt bereikt door:

  • uitvoering terreinonderhoud volgens beeldkwaliteit CROW A/B/C
  • samenwerking gemeente over hersteltijden terreinschades
  • collectieve inkoop van diensten (leveranciers- en factuurreductie)
  • collectieve inkoop (groene) energie
  • implementatie resultaatgericht gebouwonderhoud (TNO: besparing minimaal 20% in de onderhoudskosten)

Bereikbaarheid Parkmanagement Campus:

Op werkdagen van 08.30 – 17.00 uur via T. 074 – 250 55 63 of M. 06 27 740 969

Adresgegevens:

Klapwijk Parkmanagement
Jan Tinbergenstraat 182-184
7559 SP Hengelo

www.klapwijkparkmanagement.nl
j.hommersom@klapwijkparkmanagement.nl


Hieronder treft u onze privacy voorwaarden aan:

Privacy policy

Responsible Disclosure